Menü

Algemene voorwaarden

1. Geldingsbereik

Voor alle bestellingen via onze webwinkel door verbruikers en ondernemers gelden de volgende Algemene Voorwaarden.
Een verbruiker is iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit met een doelstelling die noch tot zijn commerciële noch tot zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kan worden gerekend. Ondernemer is elke natuurlijke of juridische persoon of firma met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van een rechtshandeling in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit handelt.
Tegenover ondernemers gelden deze Algemene voorwaarden ook voor toekomstige zakelijke relaties, zonder dat we nogmaals hiernaar moeten verwijzen. Indien de ondernemer afwijkende of aanvullende Algemene Voorwaarden toepast, wordt de geldigheid hiermee geopponeerd; deze worden pas bestanddeel van het contract, wanneer wij deze voorwaarden uitdrukkelijk hebben erkend.

 

2. Contractpartner, contractafsluiting

Het koopcontract komt met The fruit & herbal drinks company B.V. tot stand, die op order van Tiroler Kräuterdestillerie de webwinkel voert!
Met de productpresentaties in de webwinkel geven wij een bindende aanbieding voor de contractafsluiting voor dit artikel. U kunt onze producten in de eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens voor het verzenden van een bindende bestelling telkens corrigeren, doordat u gebruik maakt van de betreffende bestelprocedure en de toegelichte correctiemogelijkheden. Het contract komt tot stand door de bestelbuttons van de aanbieding aan te klikken en via het winkelmandje de artikelen bindend te kopen. Na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging hiervan per e-mail.
Een bindend contract kan ook van tevoren tot stand komen:
•    Als u Creditcardbetaling heeft geselecteerd, komt het contract tot stand zodra het bedrag via uw creditcard van uw bankrekening wordt geboekt.
•    Als u de betalingswijze PayPal heeft geselecteerd, komt het contract tot stand bij bevestiging van uw betalingsopdracht aan PayPal.
•    Als u de betalingswijze Direct Betalen heeft geselecteerd, komt het contract tot stand bij bevestiging van uw betalingsopdracht aan SOFORT AG.
Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail toe. De Algemene Voorwaarden kunt u tevens op deze website bekijken en printen. Uw vorige bestellingen kunt u in onze klantenlogin bekijken.

 

3. Leveringsvoorwaarden

De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn exclusief verzendingskosten. Zie voor meer informatie over verzendingskosten bij de afzonderlijke aanbiedingen.
Wij leveren alleen in verzendingen. Zelfafhaling van de artikelen is helaas niet mogelijk.

 

4. Betaling

In onze webwinkel zijn de volgende betalingswijzen mogelijk:


Vooruitbetaling
Als u de betalingswijze Vorkasse (vooruitbetaling) kiest, vermelden wij onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren wij de artikelen na ontvangst van de betaling.

 

Creditcard
De afboeking van uw creditcard gebeurt met de afsluiting van uw bestelling.

 

PayPal
U betaalt het factuurbedrag via het onlinebetaalsysteem PayPal. U dient hier van tevoren geregistreerd te zijn of u eerst te registreren, met uw toegangsgegevens te legitimeren en de betalingswijze aan ons te bevestigen (uitzondering evt. gasttoegang). Verdere informatie ontvangt u tijdens de bestelprocedure.

 

Direct Betalen
Wij bieden ook Direct Betalen aan. Hierbij ontvangen wij het factuurbedrag direct op onze bankrekening. Hierdoor wordt de bestelling sneller verwerkt. U heeft alleen een rekeningnummer, bankcodenummer, PIN en TAN nodig. Via het beveiligde, voor handelaren niet toegankelijke betalingsformulier van Sofort AG wordt via Direct Betalen automatisch en in realtime een overmaking van uw online-bankrekening verwerkt. Het aankoopbedrag wordt meteen en direct op de bankrekening van de handelaar overgemaakt. Bij de betalingswijze Direct Betalen wordt aan het einde van de bestelprocedure een formulier geopend. Hier zijn al onze bankgegevens ingevuld. In het formulier staan ook het brutobedrag met de referentiegegevens vermeld. U moet nu het land selecteren waarin u uw online-bankrekening heeft en het bankcodenummer invoeren. Daarna voert u dezelfde gegevens in, zoals u zich aanmeldt bij het internetbankieren (rekeningnummer en PIN). Bevestig uw bestelling door het TAN in te voeren. Direct daarna wordt de transactie bevestigd. Iedere internetgebruiker kan principieel gebruik maken van de betalingswijze Direct Betalen, indien deze over een vrijgeschakelde online-bankrekening met PIN/TAN-optie beschikt. Houdt u er rekening mee, dat bij een aantal banken Direct Betalen nog niet mogelijk is. Lees voor meer informatie of uw bank deze dienst ondersteunt onder: https://www.sofort.com/eng-DE/kaeufer/su/online-zahlen-mit-sofort-ueberweisung/

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De waren blijven ons eigendom tot ze volledig betaald zijn.

Voor ondernemers geldt deze extra bepaling: wij behouden ons het eigendomsrecht op de waren voor tot alle vorderingen van de lopende transactie volledig vereffend zijn. U mag de onder voorbehoud geleverde waren volgens een gewone activiteit verder verkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan, staat u vooraf aan ons af ter hoogte van het factuurbedrag – los van een combinatie of vermenging van het artikel onder voorbehoud met een nieuw artikel - en wij nemen deze overdracht aan. U blijft gemachtigd om de schulden in te vorderen, maar wij mogen schulden ook zelf invorderen, indien u uw betalingsverplichten niet nakomt.

 

6. Transportschade

Voor consumenten geldt: indien waren met duidelijke transportschade geleverd worden, dan meldt u die fouten aub zo snel mogelijk aan de leveringsdienst en dan neemt u aub meteen contact met ons op. Indien u verzuimt om klacht in te dienen of contact met ons op te nemen, dan heeft dat voor uw wettelijke aanspraak, in het bijzonder voor uw garantierecht, geen enkele gevolgen. U helpt ons wel om onze eigen rechten tegenover de leveringsdienst of transportverzekering te doen gelden.
Voor ondernemers geldt: Het risico op toevallige vernietiging of schade gaat op u over, zodra wij het artikel uitgeleverd hebben aan de koerier, transporteur of een andere persoon of firma die aangesteld is voor de verzending. Onder handelaars geldt de onderzoeks- en meldingsplicht die vastgelegd is in § 377 van het Handelswetboek volgens het Oostenrijks recht. Onthoudt u zich van de wettelijk bepaalde aangifte, dan geldt dat u het artikel aanvaard heeft, tenzij het om een fout handelt die niet zichtbaar was bij de controle. Dit geldt niet indien we een fout verzwegen hebben in een poging tot bedrog.

 

7. Vrijwaring en garanties 

Voor zover er hieronder niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, geldt het wettelijke garantierecht.
Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn bij garantierechten op gebruikte artikelen een jaar na aflevering van de waren.
Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor garantierechten een jaar na de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op schadeloosstelling volgens § 478 in het Burgerlijk Wetboek (Oostenrijks recht) blijven onaangetast.
Tegenover ondernemers geldt als overeenkomst over de aard van de producten enkel onze eigen informatie en de productbeschrijvingen van de producent, die in het contract vermeld worden; voor openlijke uitspraken van de producent of andere reclame-uitspraken kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.
Indien het geleverde artikel beschadigd is, bieden wij, naar onze eigen keuze, aan ondernemers eerst ofwel garantie door de fout te verhelpen (reparatie) of door levering van een intact artikel (vervanging).
De hierboven vermelde beperkingen en verkortingen van de termijn gelden niet voor claims wegens schade, die ofwel door ons, of onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten toegebracht werd.
•    bij schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid
•    bij een fout door opzet of door grote nalatigheid zoals bedrog
•    indien wezenlijke contractuele verplichtingen geschonden worden. Deze voorwaarden moeten vervuld worden om de juiste uitvoering van het contract mogelijk te maken en de contractuele partner moet regelmatig kunnen vertrouwen op de naleving van deze voorwaarden (kardinale plichten)
•    in het kader van een garantiebelofte, voor zover deze overeengekomen is
•    voor zover het toepassingsgebied van de wet inzake productaansprakelijkheid aan de orde is
Informatie over extra garanties die eventueel gelden en de precieze voorwaarden ervan vindt u telkens bij het product en op de pagina's met bijzondere informatie in de online shop.

 

8. Aansprakelijkheid

Voor schadeclaims die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten veroorzaakt werden, zijn wij altijd volledig aansprakelijk
•    bij schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid
•    bij een fout door opzet of door grote nalatigheid
•    bij een garantiebelofte, voor zover deze overeengekomen is
•    voor zover het toepassingsgebied van de wet inzake productaansprakelijkheid aan de orde is.
Bepaalde voorwaarden moeten vervuld worden om de juiste uitvoering van het contract mogelijk te maken en de contractuele partner moet regelmatig kunnen vertrouwen op de naleving van deze voorwaarden (kardinale plichten). Indien die wezenlijke contractuele verplichtingen geschonden worden, door een lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de schade die typischerwijze kan optreden en die voorzien werd bij het afsluiten van het contract.
In andere gevallen zijn aanspraken op een schadevergoeding uitgesloten.

 

9. Bescherming van jongeren 

Indien uw bestelling producten bevat, waarvan de verkoop aan een leeftijdsbeperking onderworpen is, dan verzekeren wij door een betrouwbaar proces en de controle van de persoonlijke identiteit en leeftijd dat de besteller de vereiste minimumleeftijd bereikt heeft. De leveringsdienst overhandigt de waren persoonlijk aan de besteller, pas nadat er een leeftijdscontrole plaatsgevonden heeft.

 

10. Clausule over vrijwillige verbintenis

Bevat een bestelling alcoholische dranken, dan bevestigt de klant met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon di ook de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

 

11. Slotbepalingen

Bent u een ondernemer, dan geldt het Duitse Recht met uitsluiting van het VN-kooprecht.
Bent u een handelaar in de zin van het Handelswetboek, een juridische persoon van het publiek recht of van publiekrechtelijke gemeenschappelijke beleggingsfondsen, dan is de rechtbank van 6020 Innsbruck de enige rechtbank die bevoegd is om alle geschillen over de contractuele verbintenis te regelen.

Nieuwsbrief

Meld u aan en geniet van de voordelen Een geschenk van € 10 aankoopbonus

Newsletter

Meld u aan en geniet van de voordelen

 

 • Een geschenk van € 10 aankoopbonus
 • Als eerste op de hoogte blijven
 • Spannende nieuwigheden
 • Tegoedbonnen, winstspellen & meer"

Uw aankoop

Bestellen en genieten

 

 • Aankopen rechtstreeks bij de producent
 • Steeds in Tirol geproduceerd
 • Korte levertijden, persoonlijke service
 • Eerlijke prijzen en getrouwheidspunten verzamelen"

Uw getrouwheidspunten

Klantenrekening aanmaken en...

 

 • Bij elke aankoop punten verzamelen
 • Punten te allen tijde ingeruilden
 • Extra punten als u ons aanraadt
 • en veel meer"

Uw autentieke stukje Tirol

Al meer dan 100 jaar produceren we in de Tiroler Kräuterdestillerie met veel liefde en zorgvuldigheid authentieke Tiroolse drankspecialiteiten. Oude boerentradities en de natuur die ons omringt, staan daarbij centraal. Enkel zongerijpte vruchten, handgeplukte kruiden en wortels en het puurste water uit de Tiroolse bergbronnen destilleren wij voor u tot fijne brandewijnen en lekkere jenevers.

 

Het geliefde GletsjerIjs en alle andere Ijs- & Vuurlikeuren zijn al lang absolute klassiekers onder de sterke dranken, die u nergens anders zult vinden. De originele Tiroler Jagathee, de uitstekende boerenbitter en de klassieke fruitjenever zijn slechts enkele van onze authentieke Tiroolse producten. Met uw aankoop bij de Tiroler Kräuterdestillerie ontvangt u niet enkel een eerlijk en authentiek stukje Tirol, u helpt ook de landbouwstructuren en traditionele productiemethodes te behouden.


Meer Info

Verzending partners

 • DPD Versandpartner als Alternative zu GLS

Zekerheid Partner:

2018 Tiroler Kräuter Destillerie